Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση (ΧΑΚ)

Τι είναι;

Ίσως δεν γνωρίζετε την ονομασία, αλλά µπορεί να αναγνωρίζετε τα κόκκινα κνιδωτικά εξανθήµατα (µία µορφή δερµατικών βλαβών, που ονομάζονται πομφοί). Η ΧΑΚ είναι µία χρόνια δερµατική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από την αιφνίδια εμφάνιση πομφών ή/και αγγειοοιδήµατος καθηµερινά ή τις περισσότερες μέρες που διαρκούν για πάνω από 6 εβδομάδες τουλάχιστον, χωρίς εμφανές εξωτερικό ερέθισµα1.

H χρόνια αυθόρµητη κνίδωση επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ο αντίκτυπος στην προσωπική τους ζωή, στην εργασία καθώς και στην κοινωνία, όπως αποτυπώνεται µέσω του συστήματος υγείας, είναι σηµαντικός2.

Κνησµός και άλλα συµπτώµατα

Οι ασθενείς µε ΧΑΚ διαφέρουν µεταξύ τους και συχνά εµφανίζουν2:
ΠΟΜΦΟΥΣ1:

 • Χαρακτηρίζονται από κεντρικό οίδημα, διαφόρου µεγέθους ή σχήματος που περιβάλλεται από συνοδό ερύθημα.
 • Ήπιος έως σοβαρός κνησμός, µερικές φορές µε αίσθημα καύσου.
 • Διάρκεια έως 24 ώρες.


ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ1:

 • Αιφνίδιο οίδημα του χορίου και του υποδόριου ιστού ή των βλεννογόνων.
 • Συνήθως, εμφανίζεται στα χείλη, γλώσσα, περιοφθαλµικά, στις παλάμες, πέλματα και στη γεννητική περιοχή.
 • Αίσθημα τάσης και µερικές φορές πόνος παρά κνησμός.
 • Βραδύτερη αποδρομή, συγκριτικά µε τους πομφούς, µε διάρκεια έως και 72 ώρες.

Η κλίμακα του προβλήματος

Έχει συμβεί και σε άλλους;

Είναι πιθανό όλοι να έχουμε περάσει κάποιες μέρες κατά τις οποίες αισθανόμαστε δυσάρεστα ή αμήχανα µε το δέρμα µας. Οι περισσότεροι από εμάς, όμως, δεν συνειδητοποιούμε πώς θα αντιδρούσαμε αν αυτή η µία δυσάρεστη μέρα συνεχιζόταν για αρκετές εβδομάδες. Η κνίδωση είναι πιο συχνή από ό,τι µπορεί να νομίζουμε. 1 στους 4 ανθρώπους µπορεί να εμφανίσει κνίδωση οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, ενώ, ένα µικρό ποσοστό ανθρώπων (περίπου 0,5 - 1%) πάσχει από χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ), της οποίας τα συμπτώματα διαρκούν για πάνω από 6 εβδοµάδες2

Κάτι παραπάνω από δερματική πάθηση

Επίπτωση στην καθημερινότητα

Καθώς είναι µία νόσος απρόβλεπτη και µε συνοδό ψυχολογική επιβάρυνση,  δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χρόνια αυθόρμητη κνίδωση µπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ζωές των ασθενών2. Μπορεί να µην  είναι εύκολο να ζει κανείς µε τα συμπτώματα, τα κνιδωτικά εξανθήματα (ποµφοί) και το επώδυνο πρήξιμο (αγγειοοίδηµα). Οι επιπτώσεις της ΧΑΚ στην ποιότητα ζωής των ασθενών µπορεί να είναι μεγαλύτερες σε σχέση µε τα περισσότερα άλλα δερματολογικά νοσήµατα2.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

 1. Ζuberbier at al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Μanagement of Urticaria. The 2017 Revision and Update. Allergy. 2018 Jan 15.
 2. Maurer M et ΒΙ. Allergy 2011; 66:317-330.
 3. Kaplan ΑΡ. Allergy Asthma lmmunol Res. 2012; 4(6): 326-331.
 4. Zuberbier Τ and Maurer M. Acta Derm Venereol 2007; 87(3): 196-205.