Κατανοώντας την ψωρίαση

Τι είναι; 

Η ψωρίαση είναι µία χρόνια, αυτοάνοση, φλεγμονώδης µη μεταδοτική νόσος1,2. Mπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής1.  Ένας στους τρεις ασθενείς µε ψωρίαση έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου1.

Ποια είναι τα συμπτώματα3;

Κνησμός, αίσθημα καύσου, απολέπιση.
Ερυθηµατώδεις πλάκες ή κηλίδες που καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια.

Τι την προκαλεί;

Η εμφάνιση και η εξέλιξη των βλαβών στην ψωρίαση βασίζονται σε µία πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων που δημιουργούν τις συνθήκες για την εκδήλωση της νόσου4.

Στο υγιές δέρμα τα κερατινοκύτταρα χρειάζονται περίπου 1 µήνα για να µετακινηθούν από τη βασική στιβάδα στην επιφάνεια του δέρµατος5.

 

Ψωρίαση και συννοσηρότητες 

Η ψωρίαση είναι πολύπλοκη νόσος, που έχει πολυάριθμες συνέπειες στη ζωή των ασθενών12.
Παρατηρείται πρώιμη εμφάνιση συννοσηροτήτων (συνοδών νοσημάτων) στους ασθενείς με ψωρίαση, συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό14.

Ακάλυπτη θεραπευτική ανάγκη

Έως και το 50% των ατόμων με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας αναφέρει δυσαρέσκεια με τις υπάρχουσες θεραπείες, υποδεικνύοντας την ανάγκη για νέες αποτελεσματικές θεραπείες15.

Είναι πιο συχνή απ' ό,τι πιστεύεις

Η ψωρίαση προσβάλλει περίπου το 2% - 3% του παγκόσµιου πληθυσµού7.

Στην Ελλάδα, η ψωρίαση εµφανίζεται στο 2,0% – 2,8% του πληθυσµού, δηλαδή περίπου σε 240.000 άτοµα7.

Βαρύτητα της νόσου8

Η βαρύτητα της ψωρίασης αξιολογείται από:

 • Την έκταση της επιφάνειας του σώµατος που προσβάλλεται απο τη νόσο (µε καθορισµό του εντοπισμού των βλαβών).
 • Τα χαρακτηριστικά των βλαβών.
 • Την επίδραση της ψωρίασης στην ποιότητα ζωής και τη λειτουργική ικανότητα.

Δεν είναι απλά μια δερματική πάθηση10

Επίπτωση στην ποιότητα ζωής11

Η ψωρίαση επηρεάζει αρνητικά τις ζωές των ασθενών τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά12.

Η επίπτωση µπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη όταν η νόσος είναι σε εμφανή σημεία, όπως το πρόσωπο και τα νύχια8, 13.

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος της νόσου ενδέχεται να επηρεάσει τις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες και την εργασία12.

Οι ασθενείς αναφέρουν ότι νιώθουν αμηχανία, έλλειψη αυτοεκτίμησης και άγχος12

 1. Eichenfield et al.,Pediatric Dermatology. 2018. p. 1–12.
 2. Parisi R et al., WHO Psoriasis Report. Journal of Investigative Derm.2013.133:377-385
 3. Rapp SR et al. J Am Acad Dermatol. 41(3 Pt 1). 401-40
 4. Nestle FO et al. Psoriasis. N Engl J Med. 361(5).496-509
 5. Schön MP, Henning Boehncke W. Psoriasis N Engl J Med, 352(18), 1899-912.
 6. Rajagopalan. ETHealthWorld Oct. 27, 2017, https://www.innov-research.com/the-role-of-biolog- ics-in-psoriasis/ , τελευταία πρόσβαση δεδοµένων 25/5/2018.
 7.  Fragoulakis, V., et al., Clinicoecon Outcomes Res, 2015. 7. p. 73-83.
 8. Abby S. Van Voorhees et al. The psoriasis and psoriatic arthritis pocket guide. National Psoriasis Foundation 2009, p.1-128.
 9. Herrier et al., Advances in the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis, Am J Health-Syst Pharm. Vol 68.2011. p.795-806
 10. Rapp et al., J Am Acad Dermatol 1999;41:401-7
 11. Kreuger et al., Arch Dermatol. Vol 137. 2001 p.280-284
 12. World Health Organization. (2016). Global report on psoriasis. .http://apps.who.int/iris/bit- stream/handle/10665/204417/9786188285507-gre.pdf?sequence=14&isAllowed=y. Τελευταία πρόσβαση δεδοµένων 15 Οκτωβρίου 2018.
 13. Wozel G. Clin Dermatol. 26(5).448-459
 14. M.K. Garshick et al. Dermatol Clin 33 (2015) 25-39
 15. Stern RS et al. J Investig Dermatol Symp Proc 2004- 9(2) 136-139.15.
 16. Zachariae H. Am J Clin Dermatol 2003. 4(7)441-447
 17. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venerol 2012. 26 Suppl 4. 1-16
 18. Jaclyn et al. Southern Medical Journal.Vol:110.2017.p.65-75
 19. Tuckman.The Potential Psychological Impact of Skin Conditions. Dermatol Ther (Heidelb) (2017) 7 (Suppl 1) .S53–S57
 20. Mayo Clinic website (Psoriasis symptoms). https://www.mayoclinic.org/diseases-condi- tions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840. Τελευταία πρόσβαση δεδοµένων 15 Οκτωβρίου 2018.