Ο Peter είναι καθολικός ιερέας που λειτουργεί ένα ησυχαστήριο στο Τορόντο και του αρέσει να παίζει γκολφ.

Η χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) του Peter ξεκίνησε έναν χειμώνα, όταν ανακαίνιζε ένα σπίτι. Αρχικά, νόμιζε ότι η σκόνη από τις ανακαινίσεις προκαλούσε τα συμπτώματά του, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή.

Παρά το γεγονός ότι μερικές φορές οι πομφοί του έχουν το μέγεθος πιάτου και τα χέρια του πρήζονται τόσο πολύ που δεν μπορεί να κρατήσει ούτε ένα στυλό, αποτελεί έμπνευση για όλους εμάς με τη ρεαλιστική του στάση απέναντι στην πάθησή του.