Σχετικά με το STLI

Το Skin to live in είναι εδώ για να επανακαθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις σοβαρές δερματικές παθήσεις. Κατανοούμε ότι για πολλούς η εμπειρία της διάγνωσης, της διαχείρισης και της διαβίωσης με τέτοιου είδους παθήσεις είναι πολύ δύσκολη.

Γι' αυτόν τον λόγο, δημιουργούμε υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν την υποστήριξη που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, όταν την έχουν ανάγκη. Υπηρεσίες που είναι απλές και διαισθητικές, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις σοβαρές δερματικές παθήσεις και να αλλάξουν πραγματικά τη ζωή τους.